Aquí podedes mirar a metodoloxía que se seguirá ao longo do curso. Prof.: Ana M. Nieto, Mª José Míguez e Tareixa Seoane.

Este é o esquema de comentario que empregaremos para os textos literarios: